Kylämummi ja -vaari-toiminta

MLL/Matti Matikainen
 
 

Kylämummi ja -vaari -toiminnasta iloa kaiken ikäisille
 

Sukupolvien välinen yhteys rikastuttaa sekä lapsen että aikuisen elämää. Mannerheimin Lastensuojeluliitto pyrkii Kylämummi ja -vaari toiminnallaan lisäämään sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja tuomaan iloa sekä pienille että isoille.

Sukupolvien välisessä kanssakäymisessä lapsi saa aikuisen aikaa, turvallisuutta, elämyksiä ja elämänkokemusta joita vasten hän voi peilata omia tunteitaan. Isät ja äidit puolestaan saavat tukea omaan vanhemmuuteensa ja mummien ja vaarien arki saa uutta merkitystä ja heidän hyvinvointinsa lisääntyy.

Kiireinen arki, muuttoliike ja moninaiset elämäntavat ja perhemuodot johtavat siihen, että kaikilla lapsilla ei ole biologisia isovanhempia läsnä arjessaan. Terveiden ja aktiivisten ikäihmisten määrä puolestaan lisääntyy eikä kaikilla suinkaan ole omia lapsia tai lastenlapsia. Siksi sukupolvien keskinäisten suhteiden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen tarvitsee tukea.

Kaikkien tiedot ja taidot ovat tärkeitä
 

Kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita aikuisia, jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa aikaansa. Jokaisen tiedot ja taidot ovat tärkeitä.

Kylämummit ja -vaarit eivät ole yksittäisten lasten varamummeja tai vaareja, vaan toimivat esimerkiksi päiväkodeissa ja MLL:n perhekahviloissa ja kerhoissa. He voivat mm. lukea lapsille kirjoja, tehdä heidän kanssaan lämpimiä voileipiä ja järjestää heille luontorasteja. Tärkeintä on läsnäolo, kuunteleminen, tukeminen ja rohkaiseminen.

Toiminnan perustana on vapaaehtoisuus, luotettavuus ja luottamuksellisuus. Toimintaan voi lähteä mukaan jo ennen eläkkeelle siirtymistä, omilla ehdoilla. Voi itse päättä, kuinka pitkäksi aikaa sitoutuu ja lasten kanssa saa tehdä sitä, mikä itselle on luontevaa.

Kylämummi ja -vaari -toiminnalla halutaan:

  • tukea hyvää lapsuutta vahvistamalla sukupolvien ketjua
  • lisätä sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa
  • siirtää kulttuuriperintöä
  • luoda aktiivisille suurille ikäluokille mahdollisuus tehdä antoisaa vapaaehtoistyötä
  • lisätä alueellista yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta lapsista

Lukumummi ja -vaari -toiminta

Suomessa lähes kaikki lapset oppivat tarkan lukutaidon, mutta osa lapsista ei saavuta sujuvaa lukutaitoa. Jos lukeminen on hidasta ja työlästä, lapsi alkaa helposti vältellä sitä. Se taas lisää riskiä syrjäytyä myöhemmin koulutuksesta ja työelämästäkin.

Lukumummi ja -vaaritoiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Lukutuokioiden lomassa syntyy luontevaa sukupolvien välistä kanssakäymistä, kun vapaaehtoiset osallistuvat lasten arkipäivään ja lapset saavat säännöllisen kontaktin isovanhempiensa sukupolveen.

Mitä lukumummina tai -vaarina sitten teen?

Luet koululla yhdessä kirjaa niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen. Lukemisen jälkeen keskustelette lukemastanne. Tarkoituksena on innostaa lapsia lukemaan yhteisten lukutuokioiden avulla. Käyt koululla lukemassa omien mahdollisuuksiesi mukaan, noin kerran viikossa.

Lisätietoa: http://www.lukumummitjavaarit.fi/

Kiinnostuneita senioreita kaivataan mukaan toimintaan!

Ota yhteyttä: Kylämummi- ja vaaritoiminnan vastaava Erja Immonen, p. 040 571 0735, erja.immonen(at)gmail.com.

 

 

MLL/Matti Matikainen