Tehtäväkuvaus: 

Jäsenvastaava

Jäsenvastaava on yksi yhdistyksen avainhenkilöistä

Puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan lisäksi hän on yksi niistä yhdistysten vastuuhenkilöistä, joilla on oikeus nähdä yhdistyksen jäsenrekisteritiedot. MLL:n keskusjärjestö ylläpitää valtakunnallista jäsenrekisteriä. Se on yksi yhdistyksille tarjottavista palveluista. Yhdistyksen hallitus valitsee jäsenvastaavan keskuudestaan.

Jäsenvastaavan tehtäviin kuuluu muun muassa:
- esitellä hallitukselle yhdistykseen liittyneet uudet jäsenet. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet kokouksessaan
- ottaa yhteyttä uusiin jäseniin heti uusista jäsenistä tiedon saatuaan. Yhdistyksenhallituksen tulee sopia yhteydenottoa koskevasta sisäisestä työnjaosta
- lähettää yhdistyksen kautta (esim. tapahtumissa liittyneet) liittyneiden uusien jäsenten liittymislomakkeet jäsenpalveluun
- päivittää yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden, pankkiyhteystiedon ja omat tiedot Yhdistysnettiin 
- ilmoittaa tammikuun loppuun mennessä keskusjärjestön jäsenpalveluun yhdistyksen nimeämät kunniajäsenet tai muut mahdolliset yksittäisen henkilön jäsenmaksuun vaikuttavat muutokset
- tulostaa Yhdistysnetistä jäsenraportin, jossa näkyy myös jäsenten maksutilanne. Jäsenraportti haetaan aikaväliltä 1.1.-31.12., jolloin siinä näkyy kaikki vuoden aikana jäsenmaksunsa maksaneet, vaikka olisivatkin eronneet vuoden aikana. Jäsenraportti, jossa näkyy maksutiedot toimitetaan kirjanpitäjälle liitettäväksi kuluneen vuoden tilinpäätökseen. Vuodenvaihteen maksuntilannelista säilytetään osana muuta kirjanpitoaineistoa 6 vuotta
- arkistoida vuoden vaihteen jäsenluettelo sekä hävittää tarpeettomat jäseniä koskevat listat. Vuodenvaihteen jäsenluettelo saadaan hakemalla Yhdistysnetistä jäsenraportti vuoden viimeiseltä päivältä
- huolehtia, että hallitus tekee tammikuun kokouksessaan päätöksen 2 vuotta tai kauemmin maksamattomien jäsentensä poistosta ja poistaa ne Yhdistysnetin kautta rekisteristä
- perehtyä keskusjärjestön jäsenvastaaville lähettämiin uutiskirjeisiin, tiedotteisiin ja ohjeisiin
- lähettää jäsenkirjeen MLL Vihdin paikallisyhdistyksen jäsenille 3-4 vuodessa ja mahdollisten muutosten ja tiedotteiden yhteydessä