Senioritoiminnasta iloa kaiken ikäisille

Sukupolvien välinen yhteys rikastuttaa sekä lapsen että aikuisen elämää. Mannerheimin Lastensuojeluliitto pyrkii Seniori toiminnallaan lisäämään sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja tuomaan iloa sekä pienille että isoille.

Sukupolvien välisessä kanssakäymisessä lapsi saa aikuisen aikaa, turvallisuutta, elämyksiä ja elämänkokemusta joita vasten hän voi peilata omia tunteitaan. Isät ja äidit puolestaan saavat tukea omaan vanhemmuuteensa ja mummien ja vaarien arki saa uutta merkitystä ja heidän hyvinvointinsa lisääntyy.

Kiireinen arki, muuttoliike ja moninaiset elämäntavat ja perhemuodot johtavat siihen, että kaikilla lapsilla ei ole biologisia isovanhempia läsnä arjessaan. Terveiden ja aktiivisten ikäihmisten määrä puolestaan lisääntyy eikä kaikilla suinkaan ole omia lapsia tai lastenlapsia. Siksi sukupolvien keskinäisten suhteiden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen tarvitsee tukea.

Kaikkien tiedot ja taidot ovat tärkeitä

Seniorit ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita aikuisia, jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa aikaansa. Jokaisen tiedot ja taidot ovat tärkeitä.

Toiminnan perustana on vapaaehtoisuus, luotettavuus ja luottamuksellisuus. Toimintaan voi lähteä mukaan jo ennen eläkkeelle siirtymistä, omilla ehdoilla. Voi itse päättä, kuinka pitkäksi aikaa sitoutuu ja lasten kanssa saa tehdä sitä, mikä itselle on luontevaa.

Lisätietoa:  Lukumummit ja -vaarit

Kiinnostuneita senioreita kaivataan mukaan toimintaan!