Tehtäväkuvaus: 

Kerhovastaava

Kerhovastaava luo lapsille ja perheille vapaa-ajan harrastustoimintaa

Vain mielikuvitus, oma ajankäyttö ja innostus on rajana, kun suunnittelet vihtiläisperheille mukavaa vapaa-ajan ohjelmaa!

Kerhovastaavan tehtäviin kuuluu mm. kerho-ohjaajien rekrytointi ja tarvittaessa palkkaus, kerhotilojen varaus ja käytännön asiat. Kerhovastaava suunnittelee kerhojen sisällön ja aikataulut yhdessä ohjaajien kanssa. Hän suunnittelee kerhojen taloudenhoidon sekä toteutuksen yhdessä hallituksen ja rahastonhoitajan kanssa. Kerhovastaava toimii yhteistyössä tiedottajan kanssa kerhojen markkinoinnista ja kaikesta esille tulleiden asioiden viestinnästä. Kerhovastaavalla voi vapaaehtoisten riittäessä olla myös pieni järjestelytiimi.

Kerhovastaavan tehtävässä opit tiimityöskentelytaitoja, taloushallintaa, some-taitoja, markkinointia ja johtamistaitoja. Perehdytystä tehtävään saat MLL materiaaleista, edelliseltä kerho-ohjaajalta ja hallitustiimiltä.

Aikaa tehtävään kuluu muutama tunti kuukaudessa, tehtävää voit hoitaa, silloin kun sinulla on siihen aikaa. Eniten tehtävässä on työtä tammikuussa ja elokuussa kerhokausien käynnistyessä.

Tule mukaan luomaan aktiivista lapsiperheiden Vihtiä!

Kerhovastaava Ronja Lausala / hallitus 2021
Kerhovastaava Mirja Myllymäki-Lång / hallitus 2021