Tukioppilastoiminta


Tukioppilaat toimivat Vihdin yläkouluissa.

Tukioppilastoiminta on vertaistukea: nuoret tukevat toisiaan keskustelemalla ja järjestämällä yhteistä toimintaa. 

Toiminta lisää nuorten vastuuntuntoa, vaikuttamismahdollisuuksia ja yhteistyötä koulussa. 

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä tukea kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Uudellamaalla tukioppilastoimintaa on liki kaikissa yläkouluissa.

Tukioppilas on vapaaehtoinen nuori, joka on saanut tehtävään koulutuksen ja on kiinnostunut toimimaan rakentavassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tukioppilaaksi tulee itse hakeutua, mutta valituksi tullakseen täytyy saada niin koulun aikuisten kuin muiden oppilaiden luottamus / hyväksyntä. 

Tukioppilas on siis luotettava, sovitteleva ja reilu kaveri, joka kykenee aktivoimaan toisia nuoria.

Lisätietoa tukioppilastoiminnasta antaa nuoriso/-tukioppilasvastaava: vihdin.yhdistys@mll.fi