Tehtäväkuvaus: Perhekahvilavastaava

Perhekahvilavastaava toimii perhekahviloiden yhdyshenkilönä ja huolehtii, että jokaisella perhekahvilalla on oma nimetty vetäjä, joka vastaa kyseisen perhekahvilan toiminnasta.

Perhekahvilavastaava järjestää vetäjille yhteistapaamisia vähintään 2 kertaa vuodessa jatoimittaa hallituksen päätökset tiedoksi kahviloiden vetäjille.

Perhekahvilavastaavan tulee tutustua eri kahviloiden toimintaan ja huolehtia, että kahviloissaon ajantasaiset yhteyskansiot ja muut MLL:n tiedotteet sekä materiaalit.

Kahviloiden vetäjät huolehtivat kahvilan ohjelman tiedottamisesta ja mainonnasta yhdessä tiedottajan kanssa.

Perhekahvilavastaava huolehtii tarvittavien tilojen vuokrasopimuksista ja neuvottelee kahvilatilojen vuokrista hallituksen valtuutuksella.

Perhekahvilavastaava laatii kahviloiden budjetit ja hyväksyttää ne hallituksessa. Hallitus vahvistaa kahviloiden määrärahat toimintakaudelle ja kahvilamaksut. Kahviloiden vetäjät voivat tehdä hankintoja määrärahojen puitteissa ja vastaavat taloudellisesta tilanteesta perhekahvilavastaavalle, joka raportoi hallitukselle.

Perhekahvilavastaava antaa raportin kahviloiden toiminnasta hallituksen kokouksissa.

Perhekahvilavastaavan tehtäviä ovat muun muassa:
- päivittää perhekahviloiden yhteystiedot piiriin joka syksy, tarvittaessa useammin
- opastaa perhekahvilaohjaajia kävijätilastoinnissa
- huolehtia perhekahvilan taloudenhoidosta yhdessä perhekahvilaohjaajien ja rahastonhoitajan kanssa
- toimittaa kuluneen kauden kassakirjat yhdistyksen rahastonhoitajalle
- huolehtia, että perhekahviloilla on ajantasaiset MLL-materiaalit
- pitää yhteyttä perhekahviloiden ohjaajiin sekä tukea ja auttaa heitä
- perehdyttää uudet perhekahvilaohjaajat tehtävään
- raportoida perhekahviloiden toiminnasta MLL:n paikallisyhdistyksen hallituksen kokouksissa sekä tarvittaessa myös piirille ja yhteistyökumppaneille
- vastaanottaa perhekahvilapostia piiristä ja keskusjärjestöstä
- välittää tietoa myös ohjaajille ja yhdistyksen hallitukselle
- tarkistaa vakuutusten voimassaolo
- kertoa MLL:n toiminnasta ja jäsenyyttä koskevista asioista perhekahvilakävijöille

Perhekavilavastaava Jenna Seppälä / hallitus 2020 - 2021