Tehtäväkuvaus: 

Rahastonhoitaja

Yhdistyksen talousasioiden hoidossa yleisvastuu on hallituksella, käytännön vastuu on rahastonhoitajalla.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksellä on oltava rahastonhoitaja. Rahastonhoitajan ei tarvitse olla hallituksen jäsen. Tällöin hänellä on hallituksen kokouksissa ainoastaan puheoikeus, ei äänioikeutta.

Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu muun muassa:
- tarkastaa laskut ja toimittaa ne hyväksyttäväksi puheenjohtajalle tai muulle hallituksen määräämälle henkilölle
- hoitaa maksuliikenne yhdessä tilitoimiston kanssa
- seurata yhdistyksen taloudellista asemaa ja raportoida hallitukselle
- seurata jäsenmaksujen maksutilannetta yhteistyössä jäsenvastaavan kanssa
- rahastonhoitajalla on oikeus nähdä yhdistyksen jäsenrekisteritiedot
- valvoa perhekahviloiden, kerhojen ym. vastuuhenkilöille annettuja käteiskassoja
- toimia yhteyshenkilönä tilitoimistoon
- laatia ehdotus tilinpäätökseksi sekä tase-erittelyt yhdessä puheenjohtajan kanssa
- ylläpitää luetteloa omaisuudesta, kalustosta yms. tiedot sisältyvät tilinpäätökseen
- esitellä tilinpäätös hallituksen kokouksessa sekä yhdistyksen kokouksessa
- avustaa puheenjohtajaa talousarvioehdotuksen laadinnassa
- esitellä talousarvio yhdistyksen kokouksessa
- toimia yhteyshenkilönä yhdistyksen tilin-/toiminnantarkastajiin
- laatia hintavertailut yhdistyksen mahdollisista hankinnoista

Laskujen tarkastus ja hyväksyminen:
- ennen laskun maksamista se on aina tarkastettava ja hyväksyttävä.

Laskun tarkastaja vastaa, että:
- tavaran tai työsuorituksen määrä ja laatu sekä hinta on oikein
- laskutoimitukset on oikein tehty

Laskun tarkistaa yleensä rahastonhoitaja.

Laskun hyväksyjä vastaa, että:
- meno johtuu yhdistyksen toiminnasta
- meno on sovitun mukainen ja hyväksyttävä
- tositteeseen tehdään oikea tiliöintimerkintä

Laskut hyväksyy puheenjohtaja tai muu hallituksen siihen valtuuttama henkilö, kuitenkin niin, että laskun hyväksyy aina joku muu henkilö kuin rahastonhoitaja. MLL:n Vihdin paikallisyhdistyksessä joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja hyväksyy laskut, joiden maksamisesta rahastonhoitaja huolehtii.

Tositteisiin tehdään merkinnät niiden käsittelyn eri vaiheista, kuten tarkastus, hyväksyntä, kirjaus. Vuonna 2020 otettiin käyttöön sähköinen hyväksyntä; kun lasku lähetetään kirjanpitäjälle maksettavaksi, viestin vastaanottajissa on hyväksyjä (pj/vpj) ja tarkistaja rahastonhoitaja.

Paikallisyhdistyksen tulee valita myös Laskujen vastaanottaja – Vihdin yhdistyksessä tämä on yhdistetty rahastonhoitajan tehtävään.

Tehtäviin kuuluu mm.
- laskujen vastaanottaminen ja maksaminen verkkopankissa
- yhteydenpito kirjanpitäjään ja tilitoimistoon
- talouden seuranta

Rahastonhoitaja Johanna Fanaragiu / halllitus 2021