Tehtäväkuvaus: Tukioppilasvastaava/

nuorisovastaava

Tukioppilasvastaava huolehtii yhteistyöstä koulujen yhteyshenkilöiden kanssa; järjestää tapaamisen tukioppilasopettajien kanssa 1-2 kertaa vuodessa.
- vastaa tukioppilaskoulutusten järjestämisestä
- toimii yhteyshenkilönä paikallisyhdistyksen hallituksen ja koulujen välillä
- esittelee mahdolliset raha-anomukset ja tukipyynnöt hallitukselle
- edustaa paikallisyhdistystä kunnan nuorisotyön edustajistossa
- on MLL:n keskusjärjestön nuorisoyhteyshenkilö
- pyrkii kehittämään paikallisyhdistyksessä tehtävää nuorisotoimintaa.

Tukioppilasvastaava/ nuorisovastaava Maija Idman / hallitus 2020 - 2021