Tehtäväkuvaus: Varapuheenjohtaja

Puheenjohtajan poissa ollessa kokousta ja yhdistyksen toimintaa johtaa varapuheenjohtaja.

Varapuheenjohtaja valitaan sääntöjen mukaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, mutta sama henkilö voidaan valita uudelleen. 

Varapuheenjohtajaksi valitaan joku hallituksen jäsenistä. Valinnan tekee hallitus keskuudestaan vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Varapuheenjohtaja Hanna Koivunen / hallitus 2021