Vapaaehtoistyön hyödyt

Vapaaehtoisena pääsee auttamaan ihmisiä, jotka ovat heikossa asemassa tai tarvitsevat muuten apua. 

Vapaaehtoistyö on sanansa mukaisesti vapaaehtoista eikä siitä makseta tekijälleen korvausta. Tarkoituksena on maksuton hyväntekeväisyystyö, jonka tarkoituksena on hyödyttää kolmatta osapuolta eri tavoin. 

Vapaaehtoistyötä voidaan tehdä apua tarvitseville lapsille, perheille ja nuorille. 

Vapaaehtoistyö antaa tekijälleen paljon. Siitä saa arvokasta kokemusta, ystäviä ja itsevarmuutta. Lisäksi tekijä pääsee kokeilemaan sellaisia asioita, joita ei muualla pääse tekemään. 

Hyödyt

Vapaaehtoistyöstä voi saada paljon irti. Siitä hyötyy ennenkaikkea se, kenelle työtä tehdään, mutta siitä voi hyötyä suuresti myös tekijä. Ensimmäinen hyöty tekijälle on henkinen. 

Auttamisen ilo on yksi maailman parhaista tunteista! Vapaaehtoistyö saa ihmisen tuntemaan itsensä tarpeelliseksi ja vapaaehtoistyöntekijästä tuntuu, että hän on saanut olla mukana muuttamassa maailmaa. 

Vapaaehtoistyön on todettu lisäävän tekijän onnellisuutta ja jopa pidentävän elinikää. Tähän liittyy vahvasti se, että työ antaa tekijänsä elämälle tietynlaista tavoitteellisuutta. Tämä voi vähentää jopa masennusta ja sitä kautta lisätä yleistä onnellisuutta. Lisäksi siitä voi saada itselleen itsevarmuutta esimerkiksi tulevaa työuraa varten.  Lisäksi pääsee kokeilemaan erilaisia töitä ja vaikka siitä ei saa palkkaa, saa kotiin vietäväksi kuitenkin kokemusta.

Tervetuloa mukaan!